Välkommen »

att titta runt på vår hemsida och lär mer om Stureholm och om vad vi gör.

Familjen Brunnström bedriver i femte generationen jordbruk, vilt- och naturvård samt förvaltar och bevarar vi våra kulturbyggnader och miljöer på gårdarna Stureholm och Bjerbolund.

Stureholms herrgårdsträdgård ritades 1913 av dåvarande stadsträdgårdsmästaren i Helsingborg, Oscar Landsberg. Trädgård- och park är inte öppna för allmänheten.

Vi stöder och är medlemmar i Ängelholms Kultursällskap, nås vi länken http://www.kultursallskapet.com/iframe.html

Familjen
Lars o Åse Brunnström

 


 

Stureholms Jordbruks AB  Stureholm 254 76 ALLERUM
Tel: + 46 (0)42-690 19   Mobile: +46 (0)709-720 897  Fax: +46 (0)42-690 23
© Stureholms Jordbruks AB, Brunnström 2011


 

info@stureholm.com

STUREHOLMs JORDBRUKs AB