Stureholm och Bjerbolund »

Lokaler Stureholm »

De flesta av byggnaderna på Stureholms gård är uppförda under 1800-talets mitt. Magasinsbyggnaden till vänster i bild  uppfördes år 1888 och användes ursprungligen för att lagra spannmål i flera våningar. Efter en brand på gården 1932 har byggnaden renoverats.

Stallbyggnaden till vänster ovan, har tidigare varit både kostall och fram till år 2002 uppfödning av smågrisar. Vårt intresse för islandshästar har medfört att vi har ett eget litet privatstall med plats för fyra hästar i boxar samt lösdrift och hagar.

Vi planerar att använda ytterligare delar av stallytorna för inackordering av islandshästar i lösdrift, unghästar och ridhästar i separata lösdrifter.

Vår ridpaddock håller just nu måtten 18 x 34 m och är de flesta dagarna helt vindskyddad. Vi planerar att utöka ytan till 18 x 60 m under vintern. Ett vindskydd kommer då också att byggas så att vi klarar de värsta blåsväder.

  

Lokaler Bjerbolund»

På Bjerbolunds gård finns loge för kallagring samt ett gammalt grisstall som nu är under ombyggnad och kommer att erbjuda logi i samband med olika verksamheter. Läs mer under Jakt och Logi ovan.

En modern verkstad finns för gårdens eget behov av maskinreparationer.

 


 

Stureholms Jordbruks AB  Stureholm 254 76 ALLERUM
Tel: + 46 (0)42-690 19   Mobile: +46(0)709-720 897  Fax: +46 (0)42-690 23
© Stureholms Jordbruks AB, Brunnström 2008


 

info@stureholm.com

STUREHOLMs JORDBRUKs AB