Stureholm »

Egendomen Stureholm köptes av ryttmästare Axel Brunnström d.ä. år 1877. Han uppförde därefter de flesta byggnader som finns idag, förutom borgen. 1908 övertog ryttmästare Sture och Alice Brunnström egendomarna Lönhult, Stureholm och Bjerbolund. Arkitekt Ola Andersson utförde ett förslag till corps de logi på egendomen Stureholm. 


Stureholms borg, fasad åt norr, 1912    


En park- och trädgårdsanläggning passande till borgen, utfördes år 1913 av Helsingborgs stadsträdgårdsmästare, Oscar Landsberg. Åren under första världskriget var ekonomiskt svåra för lantbruket. Ett bra pris gjorde att egendomen Lönhult avyttrades till företaget Weibulls år 1918. År 1925 kompletterades trädgårdsanläggningen med ett lusthus, tehuset kallades det och så gör det än idag.


Stureholms park och trädgård, 1913    Stureholms historia »

Läs mer om Stureholms herrgårds-trädgårds historia via länk till examensarbete vid SLU i Alnarp.
 


Växthuset »

Vårt växthus firade 100-årsjubileum 2007. Det firade vi med att producera vår första årgång med eget vin. Läs mer under jordbruk.


 

 

Stureholms Jordbruks AB  Stureholm 254 76 ALLERUM
Tel: + 46 (0)42-690 19   Mobile: +46(0)709-720 897  Fax: +46 (0)42-690 23
© Stureholms Jordbruks AB, Brunnström 2011


 

info@stureholm.com

STUREHOLMs JORDBRUKs AB