Jordbruket »

Vi bedriver traditionell odling av spannmål. De odlade sädesslagen och grödorna säljs vidare och blir brödsäd, fodersäd till djur i viss mån, raps blir till vegetabilisk olja i till exempel margarin. Konservärtor odlas till Findus AB och ängssvingel odlas åt Svalöf-Weibull där gräsfröet sedan blandas in i gräsfröblandningar för olika behov.

Djurproduktion (tidigare smågrisuppfödning) finns inte längre på gården så två heltidsanställda hinner idag med att sköta lantbruket och det mesta av skogen, underhåll av byggnader och skötsel av park och trädgård. 

På bilden tröskas vete med gårdens Claeströska. Spannmålen levereras med flygande tömning direkt i traktorvagnen, sedan körs spannmålen till gården för vägning och torkning.

En halmpanna går för fullt under skördesäsongen för att hinna med att torka spannmålen innan den under hösten och vintern levereras till kvarn

Energin »

Grön el levereras vid överskott till Höganäs Energi/Öresundskraft, där du kan anmäla ditt intresse för att själv köpa grön el. Den kan då vara producerad av vindarna kring Stureholms gård och uppfångad av vindmöllan från Wind World (idag Neg Micon - Vestas), underhållet av vindmöllan utförs av AB Vindkraft

Övriga produkter »

Stureholm har historiskt sett även varit en fruktodling. Denna är idag nedlagd, men i vårt nu 100-åriga växthus (1907) har vi skördat vindruvor och producerat vårt första vin, årgång 2007. Ett hundra år gammalt vin vid första produktionen. Nu väntar vi på vad vi får göra med detta för våra myndigheter.

 

 


Halm »

Vi producerar storbalar till försörjning av vår halmpanna. Denna ger oss värme i borgen,  i våra bostäder och lokaler.

Vinodling »

Föreningen Svenska vinodlare har egen hemsida, www.svenskavinodlare.se. Murat från Vingården i Klagshamn har hjälpt oss med vårt vin. Nu har han  egna viner på systembolagets lista.

 

Stureholms Jordbruks AB  Stureholm 254 76 ALLERUM
Tel: + 46 (0)42-690 19   Mobile: +46(0)709-720 897  Fax: +46 (0)42-690 23
© Stureholms Jordbruks AB, Brunnström 2008


 

info@stureholm.com

STUREHOLMs JORDBRUKs AB