Stureholm och Bjerbolund »


Bostäder på Stureholm
De flesta av byggnaderna på Stureholms gård är uppförda under 1800-talets mitt. Magasinsbyggnaden till vänster i bild  uppfördes år 1888 och användes ursprungligen för att lagra spannmål i flera våningar. Efter en brand på gården 1932 har byggnaden renoverats.

På gården bor idag ett 30-tal personer inklusive familjen Lars Brunnström som bor på borgen Stureholm.

Bostäder på Bjerbolund
Mangårdsbyggnaden på Bjerbolunds gård bebos av Jan Brunnström. Två arbetarbostäder, skoghuset och korsvirkeshuset är också uthyrda.

 

 

 


Lediga bostäder Stureholm »

För närvarande inget ledigt. Anmäl intresse via e-länk ovan.


Lediga bostäder Bjerbolund»

För närvarande inget ledigt. Anmäl intresse via e-länk ovan.


Islandshästägare / ryttare »

Vi har långt gående planer på att utveckla inackorderingsstall för islandshästar. Träningsfaciliteter, utöver våra redan fantastiska ridvägar, kommer att utvecklas efterhand som verksamheten växer.

Välkomna med ntresseanmälan.

 

Stureholms Jordbruks AB  Stureholm 254 76 ALLERUM
Tel: + 46 (0)42-690 19   Mobile: +46(0)709-720 897  Fax: +46 (0)42-690 23
© Stureholms Jordbruks AB, Brunnström 2008


 

info@stureholm.com

STUREHOLMs JORDBRUKs AB